Thần tích Bà Chúa Kho

Thần tích Bà Chúa Kho

Hiện nay, tại Việt Nam, có tới mấy chục nơi thờ Bà Chúa Kho. Tuy các vị thần được thờ cùng mang một tên, nhưng dựa vào thư tịch Hán Nôm cũng như truyền thuyết, có thể khẳng định rằng có tới ba Bà Chúa Kho với niên đại khác nhau. Các nơi thờ chính […]